Umbellifareae
Författarbild

Den sköra ekologin, en vandring i skönhet.

Diplomerad Ekologisk Hudvårdsterapeut, en utbildning som jag skapat, älskat, dansat, svettats, brottats och ibland fått kämpa fram. Jag älskar att undervisa i den och är så glad och tacksam att den fortfarande, efter drygt 25 år, lockar nyfikna och modiga elever till sig. Utmanande men otroligt givande är det att få människor att uppleva att enkel, avskalad, botanisk hudvård ger ett helande på många plan. I dig, på dig, runt dig, i naturen, haven, växternas rike, andligt, själsligt….. 

Har du frågor, är nyfiken på utbildningen? Gå in och läs mer under Botanisk Skola. Fler frågor och funderingar? Maila oss så pratar vi vidare om denna spännande värld.

Följande text är utdrag från den  Ekologiska Hudvårdsterapeututbildningen.

”Ekologi är vetenskapen om de levande varelsernas relationer till en levande planet, själva samspelet mellan natur, djur och människor. En hisnande vetenskap som visar på att vi är för evigt förenade, för evigt sammanbundna i en oändlig dans. Växterna, djuren, vattnet, syret, berget, människan och allt som besjälar respektive rike.

Ekologi visar också hur snabbt det går att rubba den ekologiska balansen bara genom en liten till medelstor belastning av miljön.

Många av de ämnen som rubbar balansen mellan växter, djur, människor, syret och  vattnet är av människan skapade kemikalier, inte kemi, som syntetiska och petrokemiska ämnen skapade för att få större skördar, längre hållbarhet på mat och livsstilsprodukter, bättre omsättning och mer pengar.

Vi måste titta på alla delar av samhällets konsumtionsskikt för att på allvar se sambanden mellan konsumtionens alla segment och dess påverkan på våra ekosystem kort- och långsiktigt. 

Idag kan vi inte undandra oss eller smyga bort vårt ansvar på något plan, men för att inte drunkna i ilska och vanmakt över vad vi på mycket kort tid ställt till med så ska vi här och nu ge både kunskap, hopp och medel till förändring för oss och andra. Att själv bli visare i sin konsumtion och på så sätt bli den förändring man vill se här i världen ger. 

Idag finns all kunskap, all teknologi, alla ekonomiska och materiella resurser, all så kallad hög intelligens för att snabbt göra något åt den ohälsa vi skapat, den skit vi släpper ut och distribuerar ut lokalt och globalt. Vi kan alla snabbt ändra kurs för att inte utsätta alla ekosystem för kollaps.

En av de största faktorerna som idag hindrar och stoppar denna snabbt ökande kollaps är att vi konsumerar för mycket. Stor konsumtion, stor påverkan.

Forskning internationellt och i Sverige försöker ofta påvisa att det är så lite av det farliga ämnet i en produkt, försumbara nivåer, så att giftigheten är försumbar och inte farlig för människa eller miljö.

Tittar man då på storleken av vår konsumtion per person och dag/år så blir man desto mer bekymrad över tankesättet och seriositeten hos forskare och kemister.

Konsumtion, kosmetik och omsättning.

I Sverige omsätter vi upp till 18.5 miljarder kronor per år i hudvård, kroppsvård, makeup och personliga hygienprodukter.

Då är inte medicinsk hudvård, tandvård, intimprodukter som tamponger & bindor medräknade.

I Sverige använder vi 4 – 12 produkter per dag och person =

4 – 12 x 10 miljoner x 365 dagar.

Det är sådana hisnande siffror så min kalkylator började ryka…;). Skämt åsido, cirka 95-98% av dessa produkter innehåller mer eller mindre ämnen som idag anses vara miljö- och hälsofarliga och/eller belastande. Typ propylenglykol.

Flertalet ingredienser i hudvård och smink klassas som farliga till mycket farliga inom Arbetarskyddsstyrelsens stadgar och får inte användas på en arbetsplats utan skydd som dräkt, handskar, andningsskydd med mera. Samma ingrediens finner vi i produkter som vänder sig till spannet från den nyfödda babyn till åldersrelaterade hudbesvär och allt däremellan. För konsumtion i hemmen finns inga skyddsstadgar, det är fritt fram för de stora hudvårdstillverkarna att stoppa i ”allskönsskit” i hudvård. Däremot finns en aldrig sinande uppsjö regler, avgifter och annat ”hittepå” från EU och Svenska byråkraters/politikers s.k. arbete för att säkerställa att den som vill tillverka bra, god och grön hudvård ska betala, betala, betala. Växter är farligt.

Vi kan konstatera att kosmetik och skönhet för att bli ”vacker/vackrare” är en mycket stark kund- och konsumtionsgrupp men även att gruppen som lider och har obehag i huden är mycket stor, cirka 300 000 söker vård för hudproblem, och säkert konsumerar lika mycket men av annan grundorsak.

Frågan är om alla, oavsett utgångsläge, är villiga att byta produkter för att skapa förändring.

Planeten Jorden & Människan

Idag ser vi en snabb lokal och global försämring i alla våra ekosystem över hela planeten.

I Sverige har vi ökat vår konsumtion med över 30 – 50% de senaste 30 åren vad gäller mode, skönhet, resor, mat med mera enligt Statistiska Centralbyrån.

Vi köper och konsumerar som morgondagen inte fanns. Ett av de ämnen som skapat denna snabbt ökande trend är petroleum.  Denna fossila och faktiskt helt naturliga produkt (döda växter & djur), har tagit över planeten med sina otroligt adaptogena egenskaper på mycket kort tid. Petroleum gör att vi reser mer än någonsin, använder mer engångsprodukter, slit och släng med teknikprylar, mode och skönhet uppbyggda på petroleum, världshaven kallas snart för plasthaven. Det finns idag, i princip, inte en enda del av planeten som inte är påverkad av våra utsläpp och vår konsumtion av plast och petroleumbaserade varor.

Medveten konsumtion.

Marknaden har blivit en arena som styrs av dagens Gladiatorer – makthavare, företag, riskkapitalister, politiker, religioner, börser, banker, media med mera. Vad och hur kan en liten människa göra, påverka och skapa förändring?

En utmanande lösning för den stora konsumtionen av våra cirka 18 miljarder kronor av skönhet och smink kan vara; sluta köp, byt till en botanisk grön produkt, gör mer själv, skala av, ta inte så mycket.

Medvetenhet.

Konsumenten går från ytliga val till mer medvetna val, grundade på information som danat nya värderingar, väckt ansvar och drivit fram ett långsiktigt tänkande och agerande baserat på att man mår bra av det på alla plan. Det är dit vi vill, det vi vill berätta, visa och dela.

Denna förändring som redan börjat i bl.a. matvärlden, lite i bilvärlden börjar nu sakta leta sig in i världen av mode, inredning och skönhet. Det går lite trögt, jag har arbetat med detta i över 25 år, det har hänt mycket men inte tillräckligt.

En förändring, som jag hoppas aldrig blir en trend, är det som sätter press på producenter, tillverkare, försäljare och återförsäljare att tänka till vad som finns i deras produkter och vad som ligger bakom produkten rent etiskt, miljömässigt, hälsomässigt, politiskt och framförallt långsiktigt. Vi som älskar skönhet kommer känna kraften, glädjen och makten av att kunna påverka genom att antingen avstå inköp eller genom gröna, sköna, botaniska inköp som ger healing på alla plan.”

Vandra i skönhet och så syns vi därute!


Lena

Dela detta!