Vänligen läs igenom detta dokument noggrant eftersom det innehåller de allmänna köpevillkor som du accepterar om du använder ”Botany for All’s webbutik”. Nedan angivna allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga på ditt användande av Botany for all’s webbutik och på de köp du gör genom Botany for all’s webbutik.

Dessa Villkor gäller mellan dig och Botany for All AB, N Spadtorp 3, 643 91 Vingåker, Sverige med organisationsnummer 556955-1384 och moms-registreringsnummer SE556955138401 (häri benämnd ”Botany for All”, ”Företaget”, eller ”vi” eller ”oss”). Vänligen framför eventuella klagomål, frågor eller korrespondens avseende dessa Villkor eller Botany for all’s webbutik, till de kontakter som anges på vår kontakta oss sida.

Köpa Botany for All:s produkter

Behörighetskriterier för att beställa:

Du får endast köpa produkter:

 • Som är tillgängliga för försäljning och som det finns information om på Botany for All’s webbutik; och
  – För leverans till Sverige.
 • För personligt bruk, antingen av dig själv eller av den/de som du avser skall ta emot produkterna. Botany for All förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka beställningar (t ex om vi tror att den aktuella beställningen är avsedd för vidareförsäljning på annat sätt än genom de distributionskanaler som godkänts av Botany for all).

Information om de produkter som är tillgängliga för köp (inklusive pris) finns angiven på Botany for All’s webbutik. Botany for All vidtar alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att information, produktbeskrivningar och priser som finns på Botany for All’s webbutik är korrekta vid tidpunkten då den relevanta informationen läggs upp på Botany for All’s webbutik. Även om vi försöker hålla Botany for All’s webshop så aktuell som möjligt, kan det hända att den information som visas vid en särskild tidpunkt inte alltid återspeglar det aktuella läget precis i det ögonblick du gör en beställning.

Beställa produkter och ingå köpeavtal:

 • När du har valt de produkter du vill beställa kommer produkterna placeras i din varukorg.
 • I slutet av utchecknings-processen klickar du på knappen “Till kassan” för att komma till kassan, där du kan upptäcka och korrigera eventuella inmatningsfel. Samt ange leveransadress.
 • När du klickar du på “Slutför köp”  samt klickar i checkboxen för att du läst köpvillkoren så har du gjort en bindande beställning till oss. Vi  inhämtar då medgivande från ditt kredit- eller betalkortsföretag avseende den summa som anges i kundkorgen. Vi drar inte pengar från ditt konto i detta skede, även om det disponibla beloppet kommer minskas av medgivandet. Detta är ett normalt förfarande för banker. Om ditt kreditkort inte medger beloppet kommer din beställning inte behandlas vidare.
 • Botany for all kommer att skicka e-post till dig för att bekräfta att din beställning har mottagits / behandlas.

Botany for All kan, efter eget gottfinnande, vägra eller vara förhindrad att behandla din beställning, inklusive men utan begränsning, om:

 • Produkten du beställde dras in eller inte längre finns tillgänglig.
 • Ditt kredit- eller betalkort inte medger betalning av köpeskillingen.
 • Du inte uppfyller de behörighetskriterier för att beställa som anges i början av detta avsnitt.

Leveransvillkor

Leveranser

Leverans sker med DHL multishipping.

Leveranstider

Varorna lämnar Botany for All’s lager inom 5 arbetsdagar efter att beställningen mottagits. Därefter behöver DHL 3-4 arbetsdagar för att köra ut varorna. Under högsäsong kan det dröja lite längre. Vi skickar med DHL Multishipping om mottagaradressen är ett företag. I annat fall skickar vi med leverans till DHLs lokala Serviceställe. (se Leveranssätt). I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Observera att detta är en uppskattning och att avvikelser kan förekomma.

Leveranssätt

Botany for All  anlitar DHL multishipping för leveranser.

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Skulle leveranstiden vara väsentligt längre kontaktar Botany for all kunden så att denne kan ta ställning till om beställningen ska ligga kvar eller om något ska ändras.

Ändring av villkoren

Botany for all har rätt att ändra dessa Köp- och Leveransvillkor. Det är kundens ansvar att läsa och hålla sig uppdaterad.

Betalningsvillkor

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

Retur och ångerrätt

Följande retur- och ångervillkor påverkar inte dina rättigheter enligt gällande tvingande lagstiftning.

ÅNGRA EN BESTÄLLNING

Du kan ändra dig och ångra din beställning inom fjorton (14) dagar efter att du mottar produkterna. Om du väljer att ångra din beställning kommer vi att återbetala:

 1. den fullständiga köpeskillingen
 2. avgifterna för att leverera produkterna till dig

förutsatt att du först returnerar produkterna i din beställning till oss, i väsentligen oförändrat skick. Om du underlåter att returnera produkterna till oss kan vi ta betalt för dem eller för kostnaderna för att hämta dem från dig.

SKADADE ELLER FELAKTIGA PRODUKTER OCH ORIKTIGA LEVERANSER

Du kan (i) byta dina produkter eller (ii) få full återbetalning om produkterna i din beställning är skadade eller felaktiga vid mottagandet, eller om produkterna du har mottagit inte är de produkter som du beställde.

 1. Byte:

Vid byte av skadade eller felaktiga produkter eller bristfälliga leveranser kommer vi att skicka utbytesvaror till dig utan kostnad förutsatt att du först returnerar produkterna i din beställning till oss, i det skick de var när du tog emot dem.

 1. Återbetalning:

Vid retur av skadade, felaktiga eller bristfälliga leveranser kommer vi att återbetala:

 1. den fullständiga köpeskillingen
 2. avgifterna för att leverera produkterna till dig

förutsatt att du först returnerar produkterna i din beställning till oss, i samma skick som de var i när du tog emot dem. Om du underlåter att skicka tillbaka produkterna till oss kan vi ta betalt för dem eller för kostnaderna för att hämta dem från dig.

HUR DU RETURNERAR DINA PRODUKTER

När du skall returnera produkter kan du använda företagsadressen nedan för retur med post eller återlämna dina produkter direkt till samma företagsägda butik.

Notera: Övriga butiker förutom nedan angiven medger inte retur av produkter som köpts på webbplatsen.

Följande information behövs när du återlämnar dina produkter:

 1. En kopia av ditt e-postmeddelande med Orderbekräftelsen, inklusive ditt Referensnummer för Transaktionen
 2. Leveransdokument, innehållande ditt Leveransnummer
 3. Vänligen använd den här företagsadressen om du returnerar dina produkter med post:

Botany for All AB – N Spadtorp 3, 643 91 Vingåker

 1. Det kan ta upp till 7 dagar för ditt paket att nå oss
 2. Returnerade produkter kommer behandlas inom fem (5) arbetsdagar efter mottagande (exklusive lördagar).
 3. Rimlig försiktighet måste iakttas när du förpackar och återsänder paketet med post, så att produkterna inte skadas under transporten.
 4. Du bör skaffa och behålla bevis på att du skickat försändelsen tills du får din återbetalning eller utbytesvara.

Övrigt

Botany for all förbehåller sig rätten att:

 • Ändra eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent, Botany for All’s webbutik (eller del därav) med eller utan meddelande till dig; Botany for All ansvarar inte gentemot dig eller tredje part för sådana ändringar eller tillbakadragande; och/eller
 • Ändra Villkoren eller Leveransvillkoren från tid till annan, och genom att fortsätta att använda Botany for All’s webbutik (eller del därav) efter sådan ändring anses du ha accepterat ändringen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringar i Villkoren måste du omedelbart upphöra att använda Botany for All’s webbutik.
 • Om Botany for All skulle ändra dessa Villkor kommer de Villkor som gällde vid tidpunkten för din beställning att tillämpas på beställningen. Kopia av relevant version av Villkoren kan fås via e-post från info@botanyforall.se

Vid outlösta paket och som returneras av DHL servicepoint förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för tur- och returfrakten.

Om någon del av Villkoren förklaras olaglig eller icke verkställbar skall den bestämmelsen anses vara borttagen från Villkoren och återstående bestämmelser i Villkoren skall äga fortsatt tillämpning.

Köpeavtalet mellan dig och oss regleras av svensk rätt. Den internationella köplagen (CISG) skall inte tillämpas. Om du är näringsidkare, en juridisk person bildad enligt offentlig rätt eller ett dödsbo, konkursbo eller liknande bildat enligt offentlig rätt, skall exklusivt forum för tvister som uppstår med anledning av köpeavtalet vara Stockholms tingsrätt, i Sverige. Detsamma skall gälla om du har bosatt dig utomlands efter ingåendet av köpeavtalet.