Integritetspolicy

I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Ansvar för personuppgifter

Botany for All AB behandlar personuppgifter som du delger oss enligt följande Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som Botany for All AB kan behandla och samla in om dig i egenskap av besökare och köpare på vår webbsida är i huvudsak kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, epost och i vissa fall även annan information du delger oss i formulärens fritextfält. Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Vid utbildningsregistrering i formulär samt köp i webbshop på vår webbplats samlas information om dina uppgifter i våra system. Även när du surfar på någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs. Vi kommer på ett säkert sätt att gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig..

Skydd av personuppgifter

Botany for All AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Tillgång till personuppgifter

De uppgifter du delger Botany for All AB delas inte utanför BfA AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför BfA AB. Andra uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.

Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade.

Vid frågor om Botany for All AB hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta:

Botany for All AB
N Spadtorp 3
643 91 Vingåker

via brev eller maila till info@botanyforall.se

Vi misstanke om att Botany for All AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: www.datainspektionen.se

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredjepartscookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare.

För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Länkar

Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats